Próba ucieczki poszukiwanego przestępcy z Krakowa udaremniona na lotnisku

Próba ucieczki poszukiwanego przestępcy z Krakowa udaremniona na lotnisku

W trakcie procedur kontroli na krakowskim lotnisku 9-go kwietnia, funkcjonariusze odkryli próbę ucieczki podejrzanego mężczyzny. Ten 52-letni mieszkaniec Krakowa, który był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, planował wyjechać do Wielkiej Brytanii. Jednak podczas procedur weryfikacyjnych zidentyfikowano go jako osobę poszukiwaną do zatrzymania i doprowadzenia na komendę w Krakowie.

Mężczyzna był poszukiwany przez organy ścigania w celu ustalenia miejsca pobytu, zatrzymania oraz przekazania do aresztu śledczego w Krakowie. To wynikało z istniejącego nakazu zatrzymania, który miał umożliwić wykonanie na nim wcześniej wydanego wyroku.

Za swoje działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, Sąd skazał go na karę dwóch lat pozbawienia wolności. Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności służbowych przez strażników granicznych, zatrzymany został umieszczony w areszcie śledczym w Krakowie, gdzie rozpoczął odbywanie swojej kary.