Projekt "Jej Kraków" – Miasto kształtowane przez kobiety

Projekt "Jej Kraków" – Miasto kształtowane przez kobiety

Inicjatywa o nazwie „Jej Kraków” to zaproszenie dla kobiet z tego miasta do aktywnego udziału w jego życiu oraz możliwości wpływania na przyszłe kształtowanie otoczenia. Jest to również platforma, której głównym zadaniem jest umacnianie kobiecego głosu i tworzenie przestrzeni do rozwijania silnej, świadomej i zaangażowanej społeczności kobiet.

Pomysł na ten projekt narodził się podczas spotkań zorganizowanych w 2023 roku z kobietami reprezentującymi różne grupy wiekowe, zawodowe oraz środowiskowe. Podczas dyskusji wyraziły one chęć zaangażowania się w sprawy miejskie. Tematyka rozmów była zróżnicowana i obejmowała szerokie spektrum problemów społecznych widzianych przez pryzmat mieszkanek Krakowa – od zagadnień zdrowotnych i profilaktyki, poprzez problemy młodzieży, aż po wsparcie dla osób niepełnosprawnych czy seniorów.

Jednym z kolejnych wydarzeń umożliwiających nawiązanie współpracy i dialogu pomiędzy miastem a jego mieszkańcami jest spotkanie planowane na sobotę, 27 stycznia. Odbędzie się ono w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. To wyjątkowe zdarzenie jest skierowane do kobiet z Krakowa i stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą oraz inspiracją. Jest to przede wszystkim zaproszenie do uczestnictwa w procesie tworzenia miasta przyjaznego dla kobiet i kształtowanego przez kobiety.

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie przedstawicielki organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, biznesu, a także każdą mieszkankę Krakowa, która chce mieć realny wpływ na życie naszego miasta. Celem projektu jest budowanie silnej, świadomej i zaangażowanej społeczności kobiet, które pragną współtworzyć nowoczesny Kraków.