Projekty Studenckich Kół Naukowych AGH otrzymują wsparcie w wysokości 1,5 mln złotych: marsjańskie wiertła i biżuteria z odpadów wśród inicjatyw

Projekty Studenckich Kół Naukowych AGH otrzymują wsparcie w wysokości 1,5 mln złotych: marsjańskie wiertła i biżuteria z odpadów wśród inicjatyw

Studenckie Koła Naukowe na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) przyjęły wyzwanie realizacji ponad setki innowacyjnych projektów, które otrzymały łączne dofinansowanie przekraczające 1,5 miliona złotych. Decyzje dotyczące przyznania funduszy zapadły podczas tegorocznej edycji konkursu Grant Rektora. Młodzi naukowcy z AGH będą pracować nad tak różnorodnymi zagadnieniami jak produkcja biżuterii z odpadów produkcyjnych, tworzenie ceramicznych hoteli dla owadów w Krakowie czy opracowywanie systemu wczesnego ostrzegania przed osuwiskami. Dodatkowo, zrealizowany zostanie projekt dotyczący adaptacji czekolady do druku 3D.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez uczelnię, dziewięć projektów studentów uznano za strategiczne, co oznacza, że ich efekty będą miały znaczenie w długofalowej perspektywie. Wieloletnie zaangażowanie w rozwijanie tych konkretnych pomysłów doprowadziło do reprezentowania AGH przez te projekty na międzynarodowych zawodach. Wśród nich znalazły się m.in.: łódź solarna, motocykl elektryczny, łazik marsjański i samolot solarny.

Na uwagę zasługują również projekty z grupy podstawowej, które są niezwykle wizjonerskie i mogą mieć praktyczne zastosowanie – podkreśla prorektor ds. Studenckich prof. Rafał Dańko. Szczególnie obiecujące wydają się inicjatywy dotyczące przetwarzania odpadów, technologii wspomagających medycynę czy inżynierii kosmicznej. Oceniając wnioski konkursowe, komitet brał pod uwagę zgodność projektu z co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizacją lub programami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Regionalną Inteligentną Specjalizacją dla Małopolski lub Priorytetowym Obszarem Badawczym realizowanym w AGH. Rozważano również możliwość publikacji naukowej czy komercjalizacji wyników projektu.

Wśród finansowanych projektów znajdują się m.in. tworzenie biżuterii z odpadów produkcyjnych przez Koło Naukowe Hefajstos we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Koło Naukowe Ekospirit pracuje nad stanowiskiem badawczym do badań wychwytywania CO2 przez odpady mineralne, z perspektywą tworzenia na tej podstawie nowych produktów przemysłowych. Istotnym projektem jest też adaptacja czekolady do druku 3D, realizowana przez Koło Naukowe AGH Rapid Prototyping, co ma zastosowanie nie tylko w przemyśle cukierniczym. Pozostałe projekty obejmują m.in. badanie materiałów do produkcji wierteł marsjańskich, klasyfikację supernowych czy budowanie ceramicznych hoteli dla owadów w Krakowie.