Zmiany w Płaszowie i Rybitwach na celowniku mieszkańców: potrzeba linii tramwajowej i eliminacji smrodu

Zmiany w Płaszowie i Rybitwach na celowniku mieszkańców: potrzeba linii tramwajowej i eliminacji smrodu

Podczas spotkania z mieszkańcami Płaszowa i Rybitw, władze miasta omawiały wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących przyszłości tych dzielnic. Wśród głównych postulatów mieszkańców znalazło się rozwiązanie problemu nieprzyjemnego zapachu, który od długiego czasu utrzymuje się w tej okolicy.

Decyzja o stworzeniu nowych dzielnic na terenach Płaszowa i Rybitw była już wcześniej planowana przez władze miasta. Jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który miał to umożliwić, został odrzucony przez radnych. Plan ten dotyczył obszaru o powierzchni niemal 700 hektarów, gdzie obecnie funkcjonują hurtownie, magazyny i zakłady produkcyjne. Przewidziane w dokumencie zmiany budziły niepokój lokalnych przedsiębiorców, którzy obawiali się, że zablokuje to rozwój ich firm.

Po odrzuceniu planu, miasto podjęło decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, które miały odnosić się do większego obszaru niż ten objęty planem „Nowe Miasto”. Tereny te obejmują obszar pomiędzy ulicami Mierzeja Wiślana, Jana Surzyckiego, Christo Botewa, Tadeusza Śliwiaka, Trakt Papieski oraz granicą miasta na południe do torów kolejowych Kraków-Tarnów i północną granicą terenów kolejowych. Dotyczy to fragmentów dzielnic XII (Bieżanów-Prokocim) i XIII (Podgórze).

Ruch drogowy i ryzyko powodzi – główne zmartwienia mieszkańców

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 7 lutego, wiceprezydent Jerzy Muzyk podsumował wyniki konsultacji. Jak zauważył, w warsztatach uczestniczyło ponad 200 osób, a ankiety wypełniło blisko 3 tysiące mieszkańców. Zgłaszali oni potrzebę rozbudowy dróg, lepszej oferty komunikacji miejskiej oraz budowy nowych chodników. Skarżyli się również na odór pochodzący z zakładów przemysłowych i oczyszczalni ścieków – aż 60% respondentów uważało, że rozwiązanie tego problemu jest priorytetowe.

Mieszkańcy, którzy brali udział w konsultacjach, wyrażali obawy, że radykalna przebudowa tego obszaru miasta może skutkować zwiększonym ruchem drogowym, niekontrolowanym wzrostem populacji oraz większym ryzykiem powodzi. Jak podkreślił Jerzy Muzyk, ta część miasta wymaga zmian. W styczniu w wywiadzie dla naszej redakcji wiceprezydent podkreślał, że obecny stan rzeczy nie może trwać dalej.

Na sesji Rady Miasta Krakowa przedsiębiorcy również mieli okazję skomentować wyniki konsultacji. Remigiusz Tytuła, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Klaster Rybitwy”, argumentował, że mieszkańcy nie pragną, aby na tym terenie powstały wieżowce czy zasiedliło go 100 tysięcy nowych ludzi. Zamiast tego, według niego, lokalnej społeczności potrzebna jest budowa nowej trasy tramwajowej, lepsza komunikacja z koleją, więcej chodników, terenów zielonych oraz obiektów użyteczności publicznej, takich jak placówki oświatowe.