Regulacje dotyczące funkcjonowania dorożek konnych na krakowskim Rynku Głównym

Regulacje dotyczące funkcjonowania dorożek konnych na krakowskim Rynku Głównym

W ostatnich dniach, media coraz częściej publikują nieprawdziwe informacje dotyczące warunków pracy koni używanych do ciągnięcia dorożek na Rynku Głównym w Krakowie. Wydział Spraw Administracyjnych postanowił przypomnieć, jakie zasady obowiązują w tej kwestii, szczególnie mając na uwadze dobrostan zwierząt.

Stanowisko Urzędu Miasta Krakowa na ten temat było wielokrotnie prezentowane i poparte wynikami badań przeprowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Rolniczego. Z tych badań wynika, że konie dorożkarskie nie pracują ponad siły, a wszelkie parametry są w normie. Dodatkowo, dorożkarze są zobowiązani umowami do sprawowania odpowiedniej opieki nad końmi.

Dane z badań są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa. Aby uzyskać wiarygodne informacje na temat warunków pracy koni, Urząd zlecił badania specjalistom z Uniwersytetu Rolniczego zajmującym się zoohigieną pracy zwierząt oraz weterynarią koni.

Badania były prowadzone w godzinach pracy koni dorożkarskich w okresie letnim 2014 r. (czerwiec – wrzesień) na postojach dla dorożek oraz na terenie stadnin koni i ośrodków jeździeckich zlokalizowanych poza Krakowem. Wykorzystywano do nich między innymi technikę termowizji, a także przeprowadzano analizy hematologiczne i biochemiczne krwi pobieranej od koni. Ustalono, że wyniki analiz i pomiarów tętna nie odbiegają od norm, nawet podczas pracy w wysokich temperaturach.

Badania prowadzone są również na bieżąco, a pracownicy Urzędu kontrolują zwierzęta podczas ich pracy czy postoju w centrum miasta. Okazało się również, że Mały Rynek to najmniej odpowiednie miejsce postojowe dla koni dorożkarskich ze względu na najwyższe stwierdzone tam temperatury. W związku z tym postój na Małym Rynku został zlikwidowany w 2016 roku.

Wyniki badan przedstawiono podczas Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 15-16 czerwca 2015 roku o temacie „Biotechnologia i dobrostan zwierząt gospodarskich”.

Mimo braku szczegółowych regulacji prawnych dotyczących wpływu temperatury na kondycję i zdrowie zwierząt, Urząd Miasta Krakowa, w ścisłej współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Rolniczego, wypracował określone regulacje i ograniczenia. Te wynikały między innymi z kilkukrotnych spotkań i konsultacji z przedsiębiorcami – dorożkarzami.

Co roku odbywają się także cykliczne spotkania z udziałem pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego, przedstawicieli Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej i przedstawicieli dorożkarzy krakowskich. Celem tych spotkań jest podsumowanie sezonu obsługi ruchu turystycznego pojazdami zaprzęgowymi.

Konie są zaprzęgane do dorożek co drugi dzień (14–15 dni w miesiącu), a czas ich pracy nie przekracza 12 godzin na dobę. Duża liczba dorożkarzy posiada więcej niż jedną parę koni, co pozwala na częstą ich wymianę. Wprowadzono także obowiązek ograniczenia zarówno wielkości dorożek, jak i typów pojazdów. Dorożkarze mają obowiązek posiadania aktualnych badań lekarsko – weterynaryjnych oraz regularnie poją i karmią konie na postojach. Dodatkowo, w sezonie letnim, dorożkarzom udostępnia się dodatkowe 3 lokalizacje do poboru wody dla koni.

Chcielibyśmy zaprzeczyć informacjom o częstych wypadkach z udziałem pojazdów zaprzęgowych. Jest to rzadkość, a żaden koń nie ucierpiał w żadnym z ostatnich incydentów.