Rozpoczęcie prac związanych z nasadzeniami roślin w trakcie budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej

Rozpoczęcie prac związanych z nasadzeniami roślin w trakcie budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej

Zaczęto pierwsze działania związane z nasadzeniem roślinności na trasie konstruowanego Krakowskiego Szybkiego Tramwaju w kierunku Górki Narodowej. W terenie prowadzi się prace ziemne, które obejmują wykopywanie otworów – mniejszych pod przyszłe krzewy i większych przeznaczonych dla drzew.

W ramach realizacji projektu linii tramwajowej prowadzącej do Górki Narodowej, który obejmuje powiązaną infrastrukturę, konieczne było usunięcie 3477 drzew. Urzędnicy miasta podkreślają, że do wycinki doszło tylko w przypadku tych drzew, które zakłócały przestrzeń torów, układu komunikacyjnego, parkingów typu P&R, ścieżek dla rowerów, chodników oraz sieci podziemnych.

Jako rekompensatę, planuje się posadzenie 3,5 tys. nowych drzew, co de facto jest większą ilością niż przed prace budowlane dotyczące trasy tramwajowej. Zaplanowano również wprowadzenie 40 tys. krzewów. Ze względu na dużą skalę prac związanych z nasadzeniami, proces ten potrwa kilka miesięcy. Jeżeli pozwoli na to pogoda, prace zakończą się jeszcze w bieżącym roku – zapewniają urzędnicy.

5,5-kilometrowy odcinek miał wprowadzić znaczące ulepszenia w komunikacji miejskiej północnej części Krakowa. Niestety, początek funkcjonowania tramwaju do Górki Narodowej nie przebiegł pomyślnie. W dniu inauguracji doszło do chaosu, a nowa linia była miejscem wielu awarii, co zmusiło pasażerów do korzystania z autobusów zastępczych. Jednakże, sytuacja uległa stabilizacji już następnego dnia.

Budowa linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III) prowadzącej z Krowodrza Górki do Górki Narodowej, wraz z powiązaną infrastrukturą, rozpoczęła się w lipcu 2020 roku. W pierwszym roku działalności, głównym zadaniem wykonawcy – firmy Intercor – były prace związane z budową i przebudową instalacji podziemnych. Zakres tych prac był ogromny – inwestycja była realizowana na terenie silnie zurbanizowanym, a sama linia tramwajowa ma 5,5 kilometra długości. Podczas prac wymieniono wszystkie sieci podziemne, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury komunalnej.