Strefa czystego transportu w Krakowie: opóźnienia i kłopoty z wprowadzeniem

Strefa czystego transportu w Krakowie: opóźnienia i kłopoty z wprowadzeniem

Rada Miasta Krakowa będzie prawdopodobnie w czerwcu debatować i przeprowadzać głosowania na temat zmian w strefie czystego transportu. Niemniej jednak, nie został jeszcze przedłożony projekt uchwały, który utknął w urzędzie miasta.

Strefa czystego transportu ma zacząć obowiązywać na terenie całego Krakowa od 1 lipca, co jest rezultatem decyzji poprzedniego prezydentury miasta oraz radnych poprzedniej kadencji. Nawet wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie zmienił tego planu. Sąd unieważnił uchwałę Krakowa, zwracając uwagę na błędy popełnione podczas jej tworzenia. Mimo to, wyrok ten nie jest ostateczny, gdyż dwie strony złożyły odwołania.

Urzędnicy Zarządu Transportu Publicznego zapowiedzieli 11 stycznia, że opracują nową uchwałę dotyczącą strefy czystego transportu. Według ich deklaracji, projekt miał być przedmiotem szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich dzielnicach Krakowa. Chcieli, aby jak najwięcej mieszkańców wyraziło swoje zdanie na temat proponowanych przepisów. To oznacza, że projekt nowej uchwały powinien być przedstawiony nowo wybranej Radzie Miasta Krakowa w kwietniu.

Po wyborach, nowy prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, stanowczo oświadczył, że strefa nie zacznie obowiązywać 1 lipca. Stwierdził, że miasto nie jest technicznie przygotowane do implementacji strefy. Ponadto, zapowiedział ponowną analizę i konsultacje z mieszkańcami na ten temat.

Minęło już 12 dni od tej deklaracji, ale prezydent jeszcze nie przesłał projektu uchwały do rady miasta. Nie ma już wiele czasu na przeprowadzenie całego procesu. Zgodnie z prawem, każda zmiana w strefie czystego transportu musi być poprzedzona co najmniej 21-dniowymi konsultacjami społecznymi.

Urzędnicy Zarządu Transportu Publicznego chcą jednak ominąć ten wymóg. Są zdania, że konsultacje społeczne nie są konieczne, jeśli nie zmienia się istoty, a jedynie datę wprowadzenia zmian. Zaproponowali zmianę daty wejścia w życie strefy na całą metropolię na 1 lipca 2026 roku. Projekt jest praktycznie gotowy: wystarczy zmienić datę w uchwale z listopada 2022 roku.