Transformacja systemu transportu publicznego w Krakowie: Postęp i innowacje

Transformacja systemu transportu publicznego w Krakowie: Postęp i innowacje

Od wielu lat, miasto Kraków konsekwentnie pracuje nad ulepszaniem swojego systemu transportu publicznego. Celem jest stworzenie efektywnej, nowoczesnej i uniwersalnej sieci komunikacyjnej, która będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców. Znaczna część tych inwestycji skoncentrowana jest na obszarach miasta, które wcześniej były deficytowe pod kątem dostępności do komunikacji miejskiej. Ponadto, te działania są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jednym z kluczowych projektów, mających znacząco ulepszyć jakość podróży po mieście, jest rozwój Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Linia tramwajowa prowadząca do Górki Narodowej jest już aktywna i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu pierwszych trzech miesięcy od jej uruchomienia, linia obsłużyła prawie 1,6 miliona pasażerów. Aktualnie trwa budowa kolejnego etapu tego tramwaju – linii do Mistrzejowic. Ważne jest też podkreślenie, że infrastruktura drogowa i sieć komunikacyjna miasta zostały gruntownie zmienione dzięki innym dużym inwestycjom miejskim, takim jak budowa Trasy Łagiewnickiej, Trasy Wolbromskiej czy rozbudowa al. 29 Listopada.

Komunikacja miejska w Krakowie to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów w Polsce. Codziennie świadczy ona usługi dla około miliona pasażerów, a rocznie korzysta z niej 375 milionów osób. Do dyspozycji pasażerów jest ponad 630 niskopodłogowych i klimatyzowanych autobusów oraz ponad 330 tramwajów, które również są w większości niskopodłogowe i klimatyzowane.

Dla Krakowa priorytetem jest również ochrona środowiska naturalnego. Miasto jako pierwsze w kraju wprowadziło regularną linię autobusową obsługiwaną przez pojazdy elektryczne. Na ulicach Krakowa jeździ obecnie 121 takich pojazdów, większość na trasach przebiegających przez centrum miasta, gdzie stężenie zanieczyszczeń powietrza jest największe. MPK przeprowadza też testy z użyciem autobusów napędzanych wodorem.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców odległych rejonów miasta, Kraków wprowadził małe pojazdy komunikacji miejskiej. Te są wykorzystywane zwłaszcza tam, gdzie standardowe autobusy nie mogą dojechać ze względu na wąskie ulice. Aktualnie, takie pojazdy obsługują linie nr 176, 180 oraz trasy Tele-Bus. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnej linii, która połączy Mistrzejowice z Zakolanami.

Do końca października tego roku planowane jest otwarcie wielu nowych linii autobusowych. Trasy tych linii zostały już opracowane i w najbliższych latach będą sukcesywnie uruchamiane. Do końca października tego roku zaplanowano wprowadzenie wielu nowych linii autobusowych.

Jednym z alternatywnych rozwiązań dla semestralnego biletu są bilety studenckie, takie jak np. bilet 5+1 (dla studentów z biletem mieszkańca) natomiast dla osób niezameldowanych jest bilet ulgowy na strefę I KMK+Kolej (79,50 zł).

Wprowadzone zostaną również bilety, których cena będzie zależna od przejechanego dystansu. W grudniu rozpoczęły się testy taryfy odległościowej. W eksperymencie wzięło udział wielu pasażerów, zarejestrowano ponad 2 200 przejazdów. Średnia długość podróży wyniosła około 4 km, a średni czas przejazdu to około 17,5 minuty.

Pracownicy Miejskiego Inżyniera Ruchu od lat na bieżąco przeprowadzają audyty infrastruktury. Pozwala to na identyfikację m.in. przejść dla pieszych bez oświetlenia, przejść z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, co znacznie poprawia bezpieczeństwo pieszych.

W trosce o efektywność transportu miejskiego, Kraków rozważa wprowadzenie systemu premetra, czyli tramwaju wykorzystującego połączenia tunelowe, aby szybko przewozić duże grupy pasażerów. Decyzja o tym, czy będzie to ostatecznie tunel tramwaju czy metra, może zostać podjęta później.

Aktualnie Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie stara się uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy pierwszego etapu premetra. Eksperci zalecają budowę trasy premetra od ul. Jasnogórskiej do pętli na Wzgórzach Krzesławickich.

Obecnie trwa budowa około 4,5-kilometrowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV), która połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ul. Lema i Meissnera. Oprócz linii tramwajowej powstanie także infrastruktura towarzysząca.

Modernizacja układu pętli tramwajowej Krowodrza Górka umożliwi w przyszłości rozwój sieci tramwajowej i doprowadzenie jej do osiedli w północno-zachodniej części Krakowa.