Unikalne repliki polskich regaliów w Muzeum Chrzanowskim

Unikalne repliki polskich regaliów w Muzeum Chrzanowskim

Chrzanowskie muzeum ma zaszczyt prezentować unikalne na skalę światową repliki najważniejszych insygniów koronacyjnych, które były używane podczas uroczystości koronacyjnych władców Polski. Znajdują się tam m.in. wierna kopia słynnej „Korony Chrobrego”, berła i jabłka. Te niezwykłe symbole królewskiej władzy zostały skradzione ze Skarbca Koronnego przez Prusaków pod koniec XVIII wieku, a ich odtworzenie miało miejsce zaledwie dekadę temu.

Najistotniejsze z insygniów, takie jak berło, jabłko oraz „Korona Chrobrego”, zostały wywiezione i zniszczone po tym, jak pruskie wojska wkroczyły do Krakowa w październiku 1795 roku. Cenne surowce, z których były wykonane – złoto i srebro – przeznaczono na bicie monety, natomiast drogocenne kamienie szlachetne sprzedano.

Wieloletnie prace nad odtworzeniem królewskich insygniów udało się zrealizować dzięki staraniom Adama Orzechowskiego. Rekonstrukcja tych historycznych symboli możliwa była przede wszystkim dzięki zachowanym rysunkom Krzysztofa Józefa Wernera, który zilustrował insygnia po ostatniej koronacji, która miała miejsce w 1764 roku.

Chrzanowskie muzeum ma zaszczyt bycia miejscem prezentacji jedynych na świecie replik tych niezwykle ważnych dla historii Polski regaliów.

Zachęcamy do odwiedzenia muzeum i obejrzenia tych wyjątkowych eksponatów, które będzie można podziwiać jedynie przez najbliższe trzy tygodnie.