Upamiętnienie tragicznie zmarłego żołnierza Mateusza Sitka poprzez zawywanie syren w Krakowie i innych częściach Polski

Upamiętnienie tragicznie zmarłego żołnierza Mateusza Sitka poprzez zawywanie syren w Krakowie i innych częściach Polski

Punktualnie o godzinie 12:00, dzisiejszego dnia, akustyczne wydźwięki syren wypełnią powietrze na terenie całego kraju, docierając także do malowniczego Krakowa. W ten symboliczny sposób zostanie uczczona pamięć tragicznie zmarłego żołnierza Mateusza Sitka. Spotkało go nieszczęście na granicy polsko-białoruskiej, gdzie doszło do konfrontacji wymagającej użycia noża, której skutkiem była śmierć młodego mężczyzny.

Syreny, których dźwięk rozbrzmiewa najczęściej w sytuacjach niebezpieczeństwa, tym razem posłużą jako narzędzie upamiętnienia bohatera. Zostaną one uruchomione przez różne pojazdy przynależące do służb mundurowych. Wśród nich znajdują się jednostki Policji, zaangażowane w utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Ponadto, sygnały świetlno-dźwiękowe zostaną wyemitowane przez wozy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, które codziennie heroicznie walczą z niebezpieczeństwami zagrażającymi społeczeństwu.

Ten hołd, wyrażany poprzez uruchomienie syren, potrwa dokładnie jedną minutę. Ta krótka chwila ma na celu skupić uwagę społeczeństwa na służbie i poświęceniu Mateusza Sitka, a także przypomnieć o wartościach takich jak honor i odwaga, które są niezbędne w pracy każdego żołnierza.