Większy budżet na nagrody dla pracowników w Urzędzie Miasta Krakowa – prawie 700 tysięcy więcej niż poprzedniego roku

Większy budżet na nagrody dla pracowników w Urzędzie Miasta Krakowa – prawie 700 tysięcy więcej niż poprzedniego roku

W roku 2023 Urząd Miasta Krakowa zwiększył pulę pieniędzy przeznaczoną na nagrody dla swoich pracowników o prawie 700 tysięcy złotych w porównaniu do roku poprzedniego. W sumie, do podziału między pracowników trafiło 29,4 miliona złotych, podczas gdy w roku 2022 suma ta wynosiła 28,7 milionów. Nagrody finansowe otrzymało ponad 3 tysiące pracowników urzędu, a blisko 240 tysięcy złotych z całej sumy przyznanych nagród trafiło do czterech wiceprezydentów miasta Krakowa.

Joanna Dubiel z biura prasowego UMK poinformowała dodatkowo, że dyrektorzy jednostek miejskich otrzymali w 2023 roku nagrody o łącznej wartości 1,4 miliona złotych. Dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za żłobki i domy pomocy społecznej otrzymali odpowiednio: 0,33 miliona i 0,38 miliona złotych. Nagrody finansowe w sumie wynoszące 0,79 miliona złotych otrzymali również dyrektorzy innych miejskich jednostek organizacyjnych takich jak GUP, ZTP, ZZM, ZIS, ZDMK, ZIM, MCOO, MCPU, ZCK, KEGW, SM, ZBK, MOPS.

UMK tłumaczy przyznanie nagród jako część systemu wynagradzania opisanego w zarządzeniu nr 2835/2018 PMK dotyczącym wynagrodzeń kierujących miejskimi jednostkami organizacyjnymi. W 2023 roku atrakcyjne nagrody otrzymali zastępcy prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego. Najwyższa nagroda – 73 tysiące złotych – trafiła do Bogusława Kośmidra. Anna Korfel-Jasińska otrzymała natomiast 58 tysięcy złotych, a pozostali wiceprezydenci: Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk – po 54 tysiące złotych.

Zgodnie z wyjaśnieniem Joanny Dubiel, nagrody dla zastępców prezydenta są przyznawane na podstawie oceny ich bieżącej pracy dokonywanej przez prezydenta miasta Krakowa. Nie tworzy się pisemnych uzasadnień tych nagród, ale decyzję o przyznaniu nagrody Prezydent Miasta Krakowa podejmuje na podstawie efektywności realizacji obowiązków służbowych przez danego wiceprezydenta.

Ostatni akapit ujawnia informacje dotyczące systemu premiowania pracowników UMK. System ten obowiązywał jedynie do czerwca 2023 roku.