Wzrost popularności linii tramwajowej do Górki Narodowej: prawie 1,6 miliona pasażerów w ciągu trzech miesięcy

Wzrost popularności linii tramwajowej do Górki Narodowej: prawie 1,6 miliona pasażerów w ciągu trzech miesięcy

Linia tramwajowa do Górki Narodowej, która uruchomiona została we wrześniu, zyskuje coraz większą popularność wśród krakowian. Od momentu jej otwarcia, a więc w przeciągu zaledwie trzech miesięcy, skorzystało z niej już niemal 1,6 miliona użytkowników.

Przez ten okres, tramwaje obsługujące linie numer 18 i 50 pokonały odległość 178 tysięcy kilometrów między przystankami „Krowodrza Górka P+R” i „Papierni Prądnickich”, wykonując przy tym 42,5 tysiąca kursów.

Zgodnie z planami, tramwaje te mają docelowo dojeżdżać do nowego węzła przesiadkowego „Górka Narodowa P+R”, którego budowa ma zakończyć się pod koniec tego roku.

Warto przypomnieć, że prace budowlane nad linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap III) na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa oraz powiązaną infrastrukturą rozpoczęły się w lipcu 2020 roku. Prace prowadzi firma Intercor Sp. z o.o., która w ciągu pierwszego roku skupiła się głównie na budowie i przebudowie instalacji podziemnych w tym gęsto zurbanizowanym obszarze. Cała linia tramwajowa ma 5,5 km długości, a wszystkie istniejące sieci podziemne zostały już wymienione, co uczyniło infrastrukturę komunalną bezpieczną i niezawodną.

Następnie prace skupiły się na budowie nowej infrastruktury – przede wszystkim związanej z linią tramwajową, ale również układu drogowego, ścieżek rowerowych oraz chodników. Od jesieni ubiegłego roku pasażerowie mogą korzystać z odnowionego torowiska na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Fieldorfa Nila oraz z nowo wybudowanej pętli tramwajowej „Krowodrza Górka P+R”. Nowy układ pętli umożliwi rozbudowę sieci tramwajowej do osiedli w północno-zachodniej części Krakowa.

Od maja tego roku otwarty jest tunel drogowy wzduż ulicy Opolskiej. Wcześniej oddano do użytkowania zupełnie nowy odcinek ulicy Pachońskiego – od ulicy Zielińskiego do ulicy Górnickiego. W układzie docelowym działają już drogi, ścieżki rowerowe oraz chodniki na obszarze od ulicy Wybickiego do ulicy Banacha.

Aby umożliwić tramwajom sprawną jazdę, wybudowano wiele konstrukcji inżynierskich: estakady nad potokiem Sudół, most nad rzeką Białuchą, przepust nad potokiem Bibiczanka, wiadukt kolejowy na linii 95 pomiędzy ulicami Kuźnicy Kołłątajowskiej i Bocianą oraz specjalną konstrukcję betonową, tzw. „wannę” na Górce Narodowej.

Plan jest taki, aby nowa linia tramwajowa skłoniła mieszkańców północnych dzielnic Krakowa oraz okolicznych gmin do korzystania z transportu publicznego. W tym celu do dyspozycji mieszkańców będą trzy parkingi typu P+R z łączną liczbą ponad 660 miejsc postojowych. Dwa z nich – przy pętli „Krowodrza Górka” i przy ulicy Pachońskiego są już dostępne dla potrzebujących.